munpld-logo
ombudsmansofialogo

С решение на Общински съвет - Пловдив от 31.03.2015 г. за временно изпълняващ длъжността Обществен посредник е избран Борислав Стаматов.

 

Биография:

Роден в Пловдив през 1967 година. Завършва Технически университет - Пловдив през 1993 г., магистър по електроника и автоматика. Завършва втора магистратура - Публична администрация към Юридическия факултет на Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" през 2015 г.

Притежава сертификат за мениджър на системи на управление на качеството, съобразно ISO 9001:2000 и сертификат за оценител на недвижими имоти.

Работил преди всичко в сферата на частния бизнес и посредничеството в недвижимите имоти. От 01.12.2011 г. до 31.03.2016 г. заместник кмет в район "Централен", Община Пловдив.

 
button_red
loader
logo-PLOVDIV2019гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 20, ет. 1

тел. 032/600 554; e-mail: ombudsman@plovdiv.bg , ombudsman.plovdiv@abv.bg