munpld-logo
ombudsmansofialogo

За възстановяване и обновяване на парк в район Южен


Общественият посредник на Община Пловдив направи предложение до г-н Валентин Василев, кмет на район Южен, за възстановяване и обновяване на занемарен парк в квартал 95 по плана на квартал „Христо Ботев"- Юг, разположен между улиците „Стефан Стамболов" (изток), ул. „Георги Икономов" (юг), търговски комплекс на ул. „Михалаки Георгиев" (запад) и ул. „Славееви гори" (север).

Част от парка е реституирана през годините, а останалата част е общинска.

Тъй като паркът е публична собственост, Общественият посредник пожела да бъде информиран на какво основание е осъществена реституцията, има ли съдебно решение и други данни от регулационния статут на тази част от парка (от запад).

Състоянието на целия парк е много окаяно – както на западната (реституирана) част, която буквално е заприличала на джунгла, през която е невъзможно да се премине денем, а още по-малко вечер, така и южната – общинска част, която е мръсна, неподдържана, с разбита спортна площадка, има изхвърлени отпадъци от пазара по ул. „Георги Икономов" и др.

Общественият посредник счита, че при добра грижа това изоставено градско пространство би могло да се превърне в приятно място за отдих на живеещите наоколо граждани, които са не по-малко от 2-3 хиляди души.

 
button_red
loader
logo-PLOVDIV2019гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 20, ет. 1

тел. 032/600 554; e-mail: ombudsman@plovdiv.bg , ombudsman.plovdiv@abv.bg