munpld-logo
ombudsmansofialogo

За работодателите, които не предоставят документация в НОИ

07.04.2014 г.

.

По повод сигнали на граждани, чиито законни права и интереси са засегнати поради неоформена надлежно фирмена документация и липса на писмени данни за претендиран стаж в архивното стопанство на НОИ, Общественият посредник отправи запитване до Министерството на труда и социалната политика.

Формулирана бе също така потребността да бъдат налагани санкции за некоректността на работодатели по отношение на оформянето и архивирането на ведомости за заплати и други книжа, задължителни за фирмената дейност.

Полученият отговор от Министерството на труда и социалната политика предоставяме на вниманието на пловдивската общественост тук.

 
button_red
loader
logo-PLOVDIV2019гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 20, ет. 1

тел. 032/600 554; e-mail: ombudsman@plovdiv.bg , ombudsman.plovdiv@abv.bg