munpld-logo
ombudsmansofialogo

Препоръка към болничните заведения – търговски дружества

.

Поради изразена неяснота от страна на пациенти в пловдивски болници, касаеща обхвата на финансовите елементи за лечението на съответно заболяване е препоръчително при изписване освен епикризата, болничният лист и пр. да се издава съпътстващ документ, в който да са описани цитираните финансови елементи

 
button_red
loader
logo-PLOVDIV2019гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 20, ет. 1

тел. 032/600 554; e-mail: ombudsman@plovdiv.bg , ombudsman.plovdiv@abv.bg