munpld-logo
ombudsmansofialogo
ПДФ Печат Е-мейл

За актуализиране на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж

 

30.05.2013 г.

Общественият посредник на Община Пловдив изпрати предложение до министъра на труда и социалната политика и до Комисията по социална политика към Народното събрание за актуализиране на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж. Повод за това е подаден сигнал в приемната на Обществения посредник, касаещ приравняване с минималната работна заплата при пенсиониране на група авторитетни журналисти, работили в ликвидирания през 1992 г. вестник „Отечествен глас”.

Проверките в „Архивно стопанство” на РУ „СО” Пловдив и в Териториална дирекция „Държавен архив” показват наличност само на разчетните платежни ведомости за периода 01.01.1992 г. до 31.05.1996 г. Липсват платежните ведомости за периода 1986 г. до 1992 г., поради което журналистите не могат да получат и да представят в Национален осигурителен институт (НОИ) необходимите документи УП-2 и УП-3 за пенсиониране.

По сегадействащата Наредба цитираният период се признава за трудов стаж и тъй като не може да се посочи доход, съобразно който да се определи коефициента им при определяне размера на пенсията, се взема като базова минималната работна заплата за страната през този период, макар че журналистите притежават редовно заверени трудови книжки, в които месечните възнаграждения са отразени.

Казусът на жалбоподателите се рамкира в текстовете на чл. 40, ал. 5 и ал. 6 на сегадействащата Наредба за пенсиите и осигурения стаж, както следва:

Ал. 5 „В случайте, когато документите по ал. 3 липсват, осигурителите или техните правоприемници по изключение могат да издават удостоверения за осигурителен стаж и трудово възнаграждение или за осигурителен доход и въз основа на други автентични документи, щом те съдържат достатъчно данни за осигурителния стаж и за осигурителния доход”.

Ал. 6 „Когато няма данни за трудово възнаграждение, в издаваните документи за пенсиониране се посочва минимална работна заплата за страната за съответния период, а за времето след 31 декември 2002 г. – минималния месечен осигурителен доход за работниците и служителите и за лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества.”

Подобен проблем имат не малко граждани, чиито законни права и интереси са накърнени.

В тази връзка Общественият посредник на Община Пловдив предлага на Министерството на труда и социалната политика и Комисията по социална политика към Народното събрание на РБ да се възложи експертно обсъждане и анализиране на този и подобни казуси, с оглед актуализиране на Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж.


 


 
ПДФ Печат Е-мейл

Обръщение на Обществения посредник по повод Европейския ден на съседа

 

Скъпи съграждани,

На 28 май – Европейският ден на съседа, Общественият посредник на Община Пловдив и екипът му поздравяват пловдивчани с пожелания за плодотворни добросъседски взаимоотношения в дух на разбирателство и взаимно зачитане!

Напомняме също на нашите съграждани, че приемната на Обществения посредник на Община Пловдив на ул. „Авксентий Велешки” 20, ет. 1 е отворена за пловдивчани в понеделник и вторник от 9 до 13 часа и в четвъртък и петък от 12 до 16 часа.

Сигнали и жалби можете да подавате също и на тел.: 032/600 554 и на e-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. и Е-мейл адресът e защитен от спам ботове. .

 
ПДФ Печат Е-мейл

Работна среща с директора на Общински инспекторат

 

Екипът на Обществения посредник на Община Пловдив проведе работна среща с Владо Илиев, директор на Пловдивски общински инспекторат. Г-н Илиев запозна своите гости със структурата и дейността на Инспектората. Засегнати бяха проблеми, свързани с проверки на търговски обекти, връчването на констативни актове, за качественото и навременно възстановяване на улични и тротоарни разкопавания, нарушаването на пътните и тротоарни настилки от строителни машини, наличието на чипове на домашните кучета, неправомерното разхождане на домашни любимци в парковете и детските на площадки и др. Дискутирана бе и темата за шума, създаван от заведения, строителни обекти и пр. Демонстрирана бе новозакупената от Инспектората мобилна техника за замерване на шума. Обсъдени бяха конкретни жалби и сигнали на граждани, свързани с нерегламентирани сметища, силен шум от заведение в района на Сточна гара, косенето на тревата в нестопанисвани частни имоти, нерегламентираното ползване на паркоместа за служебни цели, извършване на търговска дейност по Главната от физически лица без разрешение, неправомерно разлепване на рекламни материали. Общественият посредник и директорът на Инспектората се договориха за съвместни проверки по сигнали на граждани.

 
ПДФ Печат Е-мейл

Гражданите ще бъдат уведомявани за подмяната на електромерите

 

Във връзка с публикации в пресата, както и многобройни оплаквания на граждани в приемната на Обществения посредник на Община Пловдив, отправихме сигнал до ЕВН България за необходимостта гражданите да бъдат уведомявани за датата и часа на подмяна на електромерите.

В отговор ЕВН България ни уведомява, че е приета нова процедура за съгласуване на датата за подмяна. След получаване на съобщение за предстояща смяна, клиентът има възможност да се обади на посочения в съобщението телефон, за да уговори удобното и за двете страни време и осигури свой представител.
 
ПДФ Печат Е-мейл

Анкета на тема „Очакваната ефективност от реализиране на резултатите от работа по европейски проекти и мултиплициращите им акценти върху качеството на образователния продукт”

.

Институцията „Обществен посредник” на територията на Община Пловдив проведе анкета сред пловдивските училища за „очакваната ефективност от реализиране на резултатите от работа по европейски проекти и мултиплициращите им акценти върху качеството на образователния продукт”.

Попълвайки анкетата, ръководствата на пловдивските училища осмислят и формулират като „добра” практиката за възможността да се включват в европейски проекти; да търсят и сходни позиции както с български училища, така и с училища от страна членки на Европейския съюз.

На второ място като съпътстваща възможност се посочва сформирането на действащи екипи от учители, родители и ученици, което способства за сплотяването на немалка част от училищната общност.

На трето място е засегнат широкия диапазон на алтернативността в осигуряването на финансиране извън обсега на делегираните бюджети. Този критерий показва и по-стойностно осмисляне на партньорските сътрудничества, гарантиращи и по-добра успеваемост.

Резултатите от анализа, изготвен при обобщаване на получените чрез анкетата становища, оформя положителна тенденция в две основни направления: материални и нематериални.

По първото направление „материални” се формулират конкретни придобивки за материалната база като цяло, в т.ч. на сградния фонд.

По второто направление „нематериални” се дефинира формиране у подрастващите стремеж за изграждането им като адаптивни личности с активна позиция в конкурентна бизнес-среда чрез изграждане на умения за работа в екип и усъвършенствана ценностна система.

Наред с добрите практики на пловдивските училища се откроява становището на директора на Общински детски комплекс – Пловдив, която настоява във финансовите разчети на Община Пловдив да се предвидят средства за текущи и основни ремонти на ОДК.

Приложение: Анкета

 

 
« НачалоПредишна1234567СледващаКрай »

Страница 6 от 7
button_red
loader
logo-PLOVDIV2019гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 20, ет. 1

тел. 032/600 554; e-mail: ombudsman@plovdiv.bg , ombudsman.plovdiv@abv.bg