munpld-logo
ombudsmansofialogo
Работна среща с ръководството на Асоциация "Активни потребители

.

По покана на Обществения посредник на Община Пловдив се проведе работна среща с ръководството на Национална асоциация „Активни потребители” – неправителствена организация с представителства в цялата страна. Специално за срещата от София пристигна председателят на асоциацията Богомил Николов. Той беше придружен от регионалния представител за Пловдив Росица Денева. Бяха обсъдени резултатите от проведената преди седмица открита среща на тема „В търсене на възможния баланс на интересите между ЕВН и потребителите”, в която двамата участваха, както и въпроси от програмата за втората среща с ЕВН, предвиждана за началото на м. юли. Гостите бяха любезни да подарят известно количество книги „Справочник на потребителя на топлинна енергия”, а също и десетки броеве от списание „Активни потребители”, предназначени за жалбоподателите.


 
ПДФ Печат Е-мейл

Открита работна среща на тема „В търсене на възможния баланс на интересите между ЕВН и потребителите”


Дата:

27 март 2013 г., сряда

 

Час:

11,00 часа до 12,30 часа

 

Място:

Приемната на Обществения посредник

ул. „Авксентий Велешки” 20, ет. 1, стая № 4

 

Организират:

Общественият посредник на Община Пловдив и ЕВН България

 

Участват:

Екип на Обществения посредник

Представители на ЕВН

Представител на Комисията за защита на потребителите

Представител на „Активни потребители” – Пловдив

Експерти на Гражданска инициатива за обществен контрол

Експерти на Община Пловдив

 

Цел:

Оптимизиране диалога между ЕВН и гражданите.

 

Задачи:

Обсъждане и обобщаване на проблематика, застъпена в жалбите и сигналите на гражданите, анализирани в годишния отчет на Обществения посредник на територията на Община Пловдив за 2012 г. и първото тримесечие на 2013 г., касаеща ЕВН България.

 

Очаквани резултати:

ЕВН България като доставчик на обществени услуги да преразгледа позициите си спрямо потребителите в условията на съществуващо напрежение в Пловдив. Формулиране на конкретни искания към ДКЕВР, както и евентуални предложения за законодателни промени по отношение на нормативната база.

 

Начало:

-  Обзор на годишния отчет на Обществения посредник за 2012 г. по направление „Енергоснабдяване и топлофикация”.

-   Встъпителни думи от представител на ЕВН България.

 

І. Първи модул

 

Търсене на качествено нов технически подход във взаимоотношенията с потребителите на топлоенергия:

1.Необходимост от подписване на индивидуални договори с потребителите.

2.Елиминиране на топлинните счетоводители.

3.Нов тип фирмено решение, касаещо величината „сградна инсталация”.

 

ІІ. Втори модул


Търсене на качествено нов технически подход във взаимоотношенията с потребителите на ел. енергия:

1.Необходимост от подписване на индивидуални договори с потребителите.

2.При проверка и/или подмяна на електромерите да присъства, респективно подписва протоколи домоуправителя или упълномощено от него лице.

3.Контрол върху техническата проверка на средствата за измерване.

4.Вменяване на „вежливостта” в реквизитите на длъжностната характеристика на техници и инкасатори.


ІІІ. Трети модул


Търсене на нов подход във финансовите параметри по отношение на потребителите:

1.Просрочените и несъбрани за период над 3 години „стари” парични вземания да се възприемат от ЕВН България като „загуби”.

2.За гражданите с битово потребление да не се начислява ДДС, тъй като са неравнопоставени на фирмите, на които ДДС се възстановява.

3.Преосмисляне на величините „зелена енергия”, „невъзстановяеми разходи”, „цена за достъп” и пр. Възможности за преразглеждане на цените по цялата верига „производство-пренос-разпределение-доставка”.


ІV. Заключителна част


Обобщение на проблематиката, формулиране на становища, предложения за промени на съществуващи практики и промени в нормативната база


12,30 часа

Брифинг за журналисти 
« НачалоПредишна1234567СледващаКрай »

Страница 7 от 7
button_red
loader
logo-PLOVDIV2019гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 20, ет. 1

тел. 032/600 554; e-mail: ombudsman@plovdiv.bg , ombudsman.plovdiv@abv.bg