munpld-logo
ombudsmansofialogo
ПДФ Печат Е-мейл

Общественият посредник взе участие в събитието „Поход на свободата”

 

15.10.2016 г.

 Pohod_1

Pohod_2

Pohod_3

На 15 октомври за първи път в Пловдив се проведе „Поход на свободата” насочен срещу борбата с несправедливостта на 21 век. Събитието бе организирано от Местната комисия за борба с трафика на хора и Български Червен кръст гр. Пловдив и се провежда едновременно в над 270 места по целия свят.

Град Пловдив за първи път е част от тази глобална инициатива и Общественият посредник Борислав Стаматов извървя заедно с всички участващи пътя за свобода на милиони жертви  на трафик на хора по света. Събитието бе подкрепено също от Кмета на район Централен Георги Стаменов, а към него се присъединиха седем пловдивски училища, Кризисен Център за деца с девиантно поведение и конфликт със закона, Комплекс за социални услуги „Олга Скобелева” и др.

 
ПДФ Печат Е-мейл

Национална среща на местните обществени посредници и омбудсманът на Република България – Мая Манолова

 08.09.2016 г.

Sreshta_-_ombudsmani

На 8 септември 2016 г. се проведе национална среща на местните обществени посредници в институцията на Националния омбудсман Мая Манолова. На срещата присъстваха част от местните обществени посредници – омбудсманът на София г-жа Лилия Христова, омбудсманът на Шумен г-н Иван Капралов, омбудсманът на Бургас г-н Таньо Атанасов, омбудсманът на Казанлък г-жа Гинка Щерева, омбудсманът на Кърджали г-н Расим Муса, омбудсманът на Пловдив г-н Борислав Стаматов и новоизбраният омбудсман на Кюстендил г-н Васил Иванов.

На срещата се обсъдиха няколко теми – промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация, които облекчават процедурата за избор на местен омбудсман; най-често срещаните проблеми, с които се сблъскват местните обществени посредници, защитавайки гражданите и изграждането на мрежа на местните обществени посредници. Всички присъстващи се обединиха около разбирането, че при нарастващото социално страдание и тежките проблеми, с които се сблъскват българските граждани все повече имат нужда от една институция, която да стои зад гърба им, да ги подкрепя, да решава проблемите им, да ги утешава и съветва, когато се налага. Прие се, че националния омбудсман и местните обществени посредници ще бъдат тази институция, хора с мисия, които да подкрепят слабите и беззащитните, да подкрепят всички граждани с нарушени права срещу силните на деня – монополи, администрация, представители на властта – централна и местна. За да са по-ефективни и по-полезни на българските граждани, всички се обединиха около разбирането, че е необходимо изграждането на мрежа на местните обществени посредници и на националния омбудсман.

Отчетено бе, че мрежата към днешна дата няма достатъчно национално покритие, защото от 265 общини към момента функционират 12 местни обществени посредници. От друга страна местни омбудсмани са избрали най-големите български общини – София, Пловдив, Бургас, Стара Загора, Шумен, Казанлък, Кюстендил и покритието, ако се пресметне на брой български граждани, е за над 2 100 000 български граждани, които имат свои местни обществени посредници. За по-голяма ефективност е необходимо всички общини да изберат свой обществен посредник, а оптималният вариант е партньорство между местните обществени посредници и националния омбудсман.

Отчетени бяха проблемите за невъзможността на избор на местни обществени посредници, които са свързани най-вече с текстовете в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Текстовете са приети през 2003 г., но 13 години по-късно те все още са трудно работещи. И в най-добрите времена за тази институция са били избрани най-много 24 местни обществени посредници, защото според закона се изисква 2/3 мнозинство. Въпреки опитите, въпреки политическите пазарлъци на места, в крайна сметка няма как да бъде избран местен обществен посредник и много общини в момента полагат усилия, но просто не могат да постигнат този кворум. Затова се изрази общата позиция за приемане на промени в Закона за местното самоуправление и местната администрация, които ще променят условията, при които се избират местни обществени посредници и които ще институционализират позицията „местен обществен посредник“.

В резултат на националната среща се излезе и с призив – обръщение към Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ) с настояване да се подкрепят промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация. Специално ще бъде изготвено предложение към финансовия министър Владислав Горанов, с което ще се настоява за отпускането на целеви средства за общините, които ще изберат местни обществени посредници. Ще се настоява да има текст в закона, който ще се внесе между първо и второ четене – всяка община, която избере местен обществен посредник да получава целево финансиране за обезпечаване на неговата работа. По този начин ще се гарантира и независимостта на местните обществени посредници, което е друг проблем, тъй като, тогава когато кметът или общинският съвет отпускат парите за заплата на местния обществен посредник е ясно, че неизбежно ще попада под тяхно влияние.

Също така се създаде онлайн група на местните обществени посредници за взаимопомощ в WhatsАpp – „Омбудсман“, в която обществените посредници да се подкрепят взаимно при решаването на различни проблеми и споделят опит и добри практики.

Обществените посредници присъстваха и на заседанието на парламентарната Комисия по взаимодействие с неправителствените организации и жалбите на гражданите, за да се подкрепи приемането на промените в Закона за местното самоуправление и местната администрация от депутатите в тази комисия.

 
ПДФ Печат Е-мейл

Общественият посредник се срещна с младежи с интелектуални затруднения

11.08.2016 г.

По инициатива на Сдружение „Паралелен свят” във връзка с изпълнение на проект „Знам и мога” младежи с интелектуални затруднения от семейства и защитено жилище посетиха приемната на Обществения посредник на територията на Община Пловдив и се запознаха с действащия в момента омбудсман – инж. Борислав Стаматов, а той от своя страна ги запозна с работата и дейността на институцията.2016.08.11ax

2016.08.11bx

2016.08.11cx

2016.08.11dx

 
ПДФ Печат Е-мейл

Проведена работна среща на Обществения посредник в ОУ „Кочо Честеменски“ по повод сигнал от родители за преминаването на двусменен режим на обучение

По повод постъпил сигнал в приемната на Обществения посредник на Община Пловдив от родители на деца, учещи в ОУ „Кочо Честеменски”, във връзка с взетото решение от училищното ръководство за преминаване на двусменен режим на обучение на учениците, бе проведена работна среща в сградата на училището, на която присъстваха ВИД Омбудсман инж. Борислав Стаматов, инж. Георги Халачев експерт от екипа на Омбудсмана, г-жа Елена Налбанотва директор на училището и голяма част от учителите преподаващи в него.

Бяха  разисквани редица въпроси за настоящето и бъдещето на училището, в това число и коментираното преминаване на двусменен режим на обучение.

Водени от желанието да се създаде мост между спорещите страни и с цел постигане на възможно най-добрите условия за обучение на децата и спокойствието на родителите, с посредничеството на Омбудсмана се предложи осъществяване на среща след 15.08.2016г., предвид настоящите анализи, отчети и предстояща лятна ваканция, на която да присъстват Обществения посредник, ръководството на училището, учители и родители, които в една спокойна обстановка да изразят своите тези и аргументи. 

 
ПДФ Печат Е-мейл

И З Я В Л Е Н И Е

от инж. Борислав Стаматов, В.И.Д. Обществен посредник на Община Пловдив по повод възникналото напрежение около приетото предложение в Общински съвет за обединяването на ОУ „Георги Бенковски” и ОУ „Душо Хаджидеков”

 

 

В политиката има моменти, когато трябва да се вземат непопулярни на пръв поглед решения, такива, които ще създадат политически дискомфорт на управляващия или дори могат да предизвикат политическата му гибел, но отговорността е в правилно взетото решение във времето напред.

В очакване на официалните становища от институциите, в чийто ресор са проблемите в образованието, искам да призова всички родители на ОУ „Георги Бенковски” и ОУ „Душо Хаджидеков” към спокойствиe, конструктивност и диалогичност. Моята загриженост изхожда не само като временно изпълняваш длъжността омбудсман на Община Пловдив, но и като родител на дете, учещо в ОУ „Душо Хаджидеков”. В своето изказване пред заинтересованата общественост на общинската сесия на 17-и май, кметът на гр. Пловдив инж. Иван Тотев, недвусмислено даде гаранции, че всяко дете ще завърши там, където е започнало да учи, както и че ще се съобрази с желанията и потребностите на всеки един родител от двете училища.

Обединяването на две институции под една административна шапка е често срещан административен и финансов способ за оздравяване и най-важното, запазване и оцеляване на едната институция, която не е управлявана добре години наред и е доведена до ниска ефективност. В този смисъл, големи комплименти към г-н Георги Стефанов, дългогодишен директор на ОУ „Душо Хаджидеков”, който е превърнал училището във водещо желание на много родители в гр. Пловдив и околността.

Аз нямам никакви съмнения в намеренията на авторите и  вносителите на това предложение, както и в действията на всички общински съветници, които го подкрепиха, че те търсят най-доброто възможно решение за вашите деца, за нашите деца. Задаваме ли си въпроса - ако този оздравителен план не би влязъл в сила сега, тогава дали не би  имало пак протести, този път срещу бездействието на Общинския съвет?

С какви промени ще започне новата учебна година, зависи сега от нас. До тогава има предостатъчно време, в което всички ние - родители, родителско настоятелство, кмет и зам.-кметове, директори, РИО, Общински съвет, администрация  и омбудсман, който и както да се казва той по това време, да седнем на кръглата маса и пак ние и никой друг да моделираме всички процеси и да извлечем максимална полза за добруването на децата ни!

            Сигурен съм, че това решение на Общинския съвет ще измине своя път въпреки библейската логика, от „Разпни го!” до „Осанна!”!

 

С дълбоко уважение към всички родители!

 
« НачалоПредишна1234567СледващаКрай »

Страница 2 от 7
button_red
loader
logo-PLOVDIV2019гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 20, ет. 1

тел. 032/600 554; e-mail: ombudsman@plovdiv.bg , ombudsman.plovdiv@abv.bg