munpld-logo
ombudsmansofialogo

Извадка от масив решени казуси през м. август и м. септември 2015 г.

Благодарение на намесата на Обществения посредник на Община Пловдив бяха отнети правата на юридическо сдружение на български начални учители да получават нерегламентирана от Министерство на образованието такса за провеждане на тестове с деца от 1-ви до 4-ти клас както в пловдивски училища, така и в национален мащаб.

От сигнали на родители получихме също така информация, че сдружението издава грамоти от името на Министерство на образованието, което също е нерегламентирано.

Като нетипичен случай е оплакването на пловдивчанин, който има имот в малка община в Северна България, но е затруднен да го посещава често. След наша намеса с администрацията на населеното място и регионалната структура на ВиК самоуправството в имота на гражданина бе спряно.

За граждани, които се самоопределят като социално слаби и търсят широкоспектърно съдействие (от издаване на лична карта до устройване в приют или в общинско жилище) от институцията се поддържа оперативна комуникация с ОП „Чистота” и ОП „Градини и паркове”.

 

Казус с професионален домоуправител на етажна собственост


Гражданин се оплаква, че е подписан договор с фирма – професионален домоуправител, без да е проведено редовно общо събрание на етажната собственост. В резултат на това вноските на живущите за разходите за поддържане на общите части на сградата са били завишени неколкократно, както и че се събира такса, наречена „на врата”, която не е предвидена в Закона за управление на етажната собственост. След отправено писмо до фирмата относно посочените нарушения, договорът с фирмата е прекратен (по нейна инициатива).

Решен казус, касаещ предучилищна подготовка

 

 

Гражданин на Република Украйна (който има български паспорт) среща затруднение за записване на сина си в група за предучилищна подготовка.

Имайки предвид необходимата за детето социална адаптация и по-добро владеене на български език, гражданинът ползва услугите на частна занималня, но поради финансови затруднения търси съдействие от Обществения посредник; вследствие изразяване на застъпническа позиция от страна на институцията детето е записано и посещава занятия в начално училище в район „Северен”.

Решен казус с мобилен оператор

Гражданин се оплака, че мобилният оператор е изменил едностранно условията на тарифния план на стационарен телефон, като е игнорирал петте номера, които преди това са били избирани безплатно. Той е възразил на два пъти пред оператора, но тъй като не е получил удовлетворителен отговор, е отправил едномесечно предизвестие за прекратяване на договора. От страна на оператора обаче се претендира 6-месечна неустойка.

След наша намеса и становище, че вина за прекратяване на договора носи операторът и претенцията за неустойка е прекомерно голяма по смисъла на Закона за задълженията и договорите, операторът реагира адекватно, като в рамките на пет дни и договорът бе прекратен без начисляване на неустойки, а гражданинът съответно да заплати само разликата в тарифния план в размер на 5,05 лв.

Решен казус с ЕВН България Топлофикация

Гражданка с тежко здравословно състояние и с 64 % загубена работоспособност, живееща в топлофицирана сграда ползва само т. нар. сградна инсталация, тъй като радиаторите й са изключени. За миналия отоплителен сезон са й били начислени около 800 лева, за които ЕВН България се е снабдила със заповед за изпълнение от съда и е бил наложен запор върху заплатата й. При проверка в ЕВН България се оказва, че за този сезон задължението й е в почти същия размер. След отправено писмено становище до „ЕВН България Топлофикация” ЕАД сме уведомени, че е подписана спогодба и задължението ще бъде разсрочено в рамките на шест месеца.


 

Наближава крайният срок за енергийните ваучери за отопление

.

28.10.2014 г.

 

Препоръчително е да се напомни на нуждаещите се наши съграждани, че 31.10.2014 г. е крайният срок за подаване на молби за енергийни ваучери, касаещи отоплението през есенно-зимния сезон.

Молбите се подават на бул. „Руски” 13, в Дирекция „Социално подпомагане”, след което се извършва индивидуално обследване.

В приемната на Обществения посредник се получи еднократен сигнал от г-жа Д. Н., в който се оплаква, че анкетирането за нейния социален статус, свързано с потребността от подпомагане за отопление в жилището й, е изготвено формално и е отказана съответната полагащата й се сума. След потърсено от гражданката съдействие изготвихме становище от наша страна с молба за повторно обследване на социалния статус на гражданката.

В резултат от нашата намеса на гражданката ще се отпусне полагащият й се ваучер за отопление, а така също допълнително ще бъде подпомогната с финансови средства в размер на 200 лв.

 

За тролейбусния транспорт и чистотата на атмосферния въздух

12.05.2014 г.

.

По повод сигнал на Гражданско сдружение – район „Северен" отправихме запитване до Община Пловдив относно възможността за възстановяване на тролейбусния транспорт в град Пловдив и чистота на атмосферния въздух.

Отговорът, който получихме от Розалин Петков - зам. кмет по общинска икономика, здравеопазване, екология и управление на отпадъците, е подробен и може да го прочетете тук.

 

Младежи получиха подслон и работа

23.04.2014 г.

.

В приемната на Обществения посредник на Община Пловдив постъпи сигнал от трима пълнолетни братя К.Б., Г.Б. и В.Б. с молба за съдействие за настаняване „под покрив", финансово и материално подпомагане и съдействие за намиране на работа.

Братята са от многодетно семейство (в което майката е с трайна невъзможност да се грижи за децата си, а бащата е починал) и са израсли в домове за сираци. Здравословното им състояние е добро (един от братята има Експертно решение на ТЕЛК с определени 30% намалена работоспособност). Не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда", нямат работа, нямат доходи и живеят по улиците.

Ползвайки периодично институционална социална защита на територията на Община Пловдив, братята са сключвали договори за ползване на социални услуги и краткосрочно са настанявани в „Приют за бездомни лица".

С мотив, че братята се нуждаят от подслон, храна, здравни грижи, социално и психологично консултиране, Общественият посредник изиска чрез Дирекция „Социално подпомагане" братята да бъдат настанени в приюта, а законно установеният срок за престой да бъде удължен.

На братята е осигурена работа в ОП „Паркове и градини", а за Великден получиха дарение с хранителни продукти от Сдружение „Св. Димитър".

Становището на институцията „Обществен посредник" е за трайно решаване съдбата на младите хора, излизащи от домовете за сираци, като те бъдат настанявани в „Защитено жилище за хора в риск" или в общинско жилище.

 
« НачалоПредишна1234567СледващаКрай »

button_red
loader
logo-PLOVDIV2019гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 20, ет. 1

тел. 032/600 554; e-mail: ombudsman@plovdiv.bg , ombudsman.plovdiv@abv.bg