munpld-logo
ombudsmansofialogo

Некоректен работодател изплаща обезщетения

.

22.10.2013 г.

В сигнал, подаден по електронната поща, гражданката Т. К. описва обстоятелства, засягащи правата й поради полагащи се, но неизплатени обезщетения за съкращаване и платен годишен отпуск за две години от страна на частна фирма след прекратяване на трудовото й правоотношение с фирмата.

Некоректността на работодателя е проявена както в залъгващи обещания, така и в отказ за телефонна комуникация, по скайп и пр. „Мълчаливият отказ" от диалог включва и последващо неоформяне на трудова книжка, което пък възпрепятства администрирането на НОИ при постъпване на гражданката при друг работодател.

След експедитивната намеса на Обществения посредник чрез потърсено компетентно съдействие от „Инспекцията по труда" всички обезщетения са изплатени.

 

Млада майка получава полагащата й се еднократна помощ след раждане


05.08.2013 г.

В приемната на Обществения посредник на Община Пловдив гражданката Р.Х. сподели, че има дете на година и половина, но не е получила полагащата й се след раждане на дете еднократна помощ от 50 лв. Независимо от малката сума тя иска да я получи като всички останали майки, защото се чувства дискриминирана.

С аргумент, че ПМС 85/05.04.2013 г. е с общовалидна задължителност, Общественият посредник се застъпи за правата на младата майка. При запитване в РУСО бе потвърдено, че „тя отговаря на всички условия". Вследствие на което „грешката" е отстранена, а сумата от 50 лв. изплатена от дирекция „Социално подпомагане".


 

Мобилен оператор връща пари на потребител


В изнесена приемна на Обществения посредник в район „Западен” постъпи оплакване от възрастната гражданка М.И., титуляр на домашен телефонен номер с предоставена от БТК АД фиксирана телефонна услуга по абонаментен план с VIVACOM SUPER FIX, месечна такса от 13,80 лв. с ДДС и включени 3600 минути в мрежата на оператора. Впоследствие VIVACOM с устна оферта по телефона, а по-късно и писмена, й предлага удължаване на договора, която М.И. не приема. Тя избира друг телекомуникационен доставчик, но БТК АД й начислява неустойка по договора с трицифрена сума.

Общественият посредник потърси съдействие за решаване на казуса от „Комисията за защита на потребителите”. Нейното експертно становище определи нарушаване на разпоредбите на „Закона за защита на потребителите” в частта „нелоялна търговска практика”.

На БТК АД от една страна е вменена административно наказателна отговорност, а от друга – КЗП обръща внимание на БТК АД, че носи същата отговорност при сключване на „сделки от разстояние” за потребители, с които има договорни отношения от сключени предходни договори и най-вече за уязвими категории потребители, поради умствени или физически недостатъци, прекалена доверчивост и пр.

В резултат от потърсеното съдействие и инициирана проверка от страна на КЗП, начислената неустойка на гражданката в размер на 190 лева е сторнирана.


 

Гражданка се оплаква от силен шум на територията на Международен панаир – Пловдив

 

05.07.2013 г.

 

Гражданка със сигнал по електронната поща се жалва от шум на озвучителни уредби след 23 часа на територията на Международен панаир – Пловдив. Шумът бил толкова силен, че се чувал на голямо разстояние и тормозел жителите на кварталите, разположени около Панаирното градче.

С писмо на Обществения посредник до г-н Александър Държиков - заместник кмет на Община Пловдив, е поискано да се разпореди извършването на проверка по случая. Такава проверка е извършена от инспектори на Пловдивския общински инспекторат съвместно с представител на Регионална здравна инспекция – Пловдив и служители на Трето РПУ на МВР-Пловдив.

Проверката е установила повишени показатели на шум в околната среда, който е идвал от озвучителните уредби на провеждащ се на територията на Панaира „Хип-Хоп” фестивал. На проверяващите не е било представено разрешително за провежданото мероприятие. Констатирани са били и други нарушения на Наредбата за осигуряване на обществения ред. На организатора на мероприятието са съставени два акта за установените административни нарушения.      

 

 

 

ЕВН-България коригира надписани сметки

Потребител се жалва от ниско напрежение на тока

 

12.06.2013г.

 

Гражданин сигнализира, че има вероятност за „надписване” на сметки за ток за месец декември 2012 г. и месец януари – февруари 2013 г., поради техническа неизправност на електромера му.

Извършена е проверка от технически специалисти на ЕВН – България след наше писмо и е констатирано с протокол, че твърдението на гражданина отговаря на истината. Задължението за периода, за който за клиента не е съществувала възможност консумираната електроенергия да се отчита правилно, е коригирано и разпределено на базата на предишен отчетен период, съобразно Общите условия на дружеството.

В друг случай, електроразпределителното дружество, след оплакване от страна на гражданин от град в област Пловдив и извършена проверка от сътрудници на ЕВН – България, е установено наличие на нарушени параметри на електрозахранването, изразяващи се в колебание на напрежението.

Дружеството е заложило в инвестиционната си и ремонтна програма, ремонт на извода ниско напрежение от захранващия трафопост. Ремонтът ще се завърши до края на 2013 г. и ще включва подмяна на проводниците. След реализацията на ремонта се очаква колебанията в напрежението да бъдат преустановени и да се подобри качеството на подаваното захранване.
 
« НачалоПредишна1234567СледващаКрай »

button_red
loader
logo-PLOVDIV2019гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 20, ет. 1

тел. 032/600 554; e-mail: ombudsman@plovdiv.bg , ombudsman.plovdiv@abv.bg