munpld-logo
ombudsmansofialogo

Мобилен оператор начислява неустойка в размер на 180 лева

 

12.06.2013г

 

Възрастна 94-годишна гражданка след изтичане срока на договора за стационарен телефон с “Vivacom” е била склонена да поднови договора си след телефонен разговор със служител на фирмата. Гражданката продължава да плаща месечна такса от 15 – 16 лв.

След като е поискала да прехвърли телефона към M-tel получава известие за неустойка от 180 лв.

След нашата намеса получихме уверение от фирмата, че задълженията за телефона ще бъдат сторнирани и ще се издаде кредитно известие на гражданката.

 

Гражданка получава неизплатените си заплати и обезщетения

11.06.2013

 

Е.Д., работничка в пловдивска фирма, се оплака в приемната на Обществения посредник на територията на Община Пловдив от некоректното отношение на работодателя й.

Назначената по трудов договор работничка е освободена от работа след една година, но без да получи последните си две работни заплати.

Полагащото се обезщетение за неползван платен годишен отпуск също не е изплатено, както и обезщетението за отпуск поради временна нетрудоспособност, след представени три болнични листа. Отказано е и издаването на служебни бележки за доход.

Застъпвайки се за правата на гражданката, които й дава Кодексът на труда, Общественият посредник уведоми със свое становище „Инспекцията по труда” и НОИ с препоръка да бъде извършена проверка на работодателя по описаната в сигнала фактология.

Чрез посредничеството на Обществения посредник на работодателя бе връчено от „Инспекцията по труда” предписание „за изпълнение” и задължителност на вписаните срокове. При неизпълнение на предписанието следват санкции.

В резултат на предприетите действия Е.Д. получи дължимите заплати, обезщетения и служебни бележки, както и удостоверения образец № 2 и № 3 (УП - 2 и УП – 3).


 

Протест срещу преместването на гаражи


Голяма група граждани от район „Тракия” (приложена подписка от 250 човека) се жалва, че във връзка със строеж на нова детска градина се предвижда да се преместят и поставят множество гаражи в близост до блоковете им, за да се освободи терена, отреден за градината. Гражданите се опасяват, че с преместването на тези гаражи и ситуирането им съвсем близко до техните блокове ще се създадат предпоставки за замърсяване на околната среда и опасност от инциденти (най-вече с деца) свързани с голямото движение на автомобили в това пространство, а също и, че ще се намали значително зелената площ, която те са облагородявали с личен труд и средства. С посредничество на Обществения посредник бе организирана среща в кметството между представители на гражданите и кмета на район „Тракия”. На срещата се взе решение за ситуиране на гаражите на друго място, което удовлетвори гражданите и проблемът бе решен.

 

Премахване на незаконни гаражи


Гражданин с изключително силна гражданска позиция се жалва, че многократно сигнализира в районната администрация за гаражи, разположени в междублокови пространства, за които няма одобрена схема и разрешение за поставяне и не се събират наеми, но отговор от там не получава. С невземането на мерки за премахването на незаконните гаражи се ощетява Община Пловдив. След поискано становище от кмета на съответния район се оказва, че за много от визираните гаражи има издадени заповеди за премахване, но те не се изпълняват. След направеното запитване на Обществения посредник, въпросните гаражи започнаха да се премахват съобразно наличния ресурс на администрацията.

 

Паркиран автомобил пред гараж


Гражданка подава сигнал в приемната на Обществения посредник, че пред гаража и е паркиран повече от шест месеца лек автомобил, чийто собственик тя не познава и иска съдействие да се премести този автомобил. След изпратено писмо до ОДВР-Пловдив и последвала кореспонденция с Второ РПУ автомобилът е вдигнат.

 
« НачалоПредишна1234567СледващаКрай »

button_red
loader
logo-PLOVDIV2019гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 20, ет. 1

тел. 032/600 554; e-mail: ombudsman@plovdiv.bg , ombudsman.plovdiv@abv.bg