munpld-logo
ombudsmansofialogo

Премахнато опасно дърво в гробищен парк


Гражданката В.Г. се жалва, че на територията на гробищния парк в кв. Прослав има изсъхнало дърво, което опасно застрашава живота на хората, а може да нанесе поражения и на надгробните паметници. Във връзка с наше писмо до кмета на район „Западен” се издава заповед за премахване. Заповедта е изпратена за изпълнение в ОП „Градини и паркове”. От там отговарят, че не са в състояние да изпълнят заповедта поради невъзможност с наличната техника (автовишка) да се достигне до дървото. Поради тази причина се прави искане до специализираното звено към ОУПБЗН – Пловдив да изпълни заповедта за премахване на дървото. От там отговарят, че поради невъзможност за достъп (липса на алеи и гъсто разположени гробни полета) не са в състояние да изпълнят заповедта. Следва ново искане, този път отправено към ОП „Траурна дейност”, които също не могат да премахнат дървото поради липса на специализирана техника. След лична среща на Обществения посредник с директора на ОП „Паркове и градини” в крайна сметка специализирана техника е осигурена, намерено е техническо решение и опасното дърво е премахнато.

 

Ремонтирана улица след инцидент


Гражданинът Б.М. се жалва, че на улицата пред дома му се е образувала дупка, в която е пропаднал мотоциклетист (за щастие без фатални последици), а така също и че има голяма вероятност да стане по-тежък инцидент. След случката той се обърнал към районната администрация, но от там му отговорили, че ремонтите по улиците се планират предварително и засега не се предвижда ремонт на тази улицата. След намесата на Обществения посредник и бързата реакция на кмета на района нарушената настилка по улицата бе ремонтирана спешно.

 

Предприятие не издава документ на работник за получавани премии

 

Гражданинът Ж.П. дойде видимо разстроен и обезсърчен в приемната на Обществения посредник, за да сподели невъзможността да докаже, че в завод „Юрий Гагарин” преди да се пенсионира е получавал парични премии. Ж.П., непритежавайки документи в подкрепа на твърдението си, че е получавал „по ведомост с подпис” премии изрази надежда, че чрез институцията „Обществен посредник” би могъл да иска и увеличение на пенсията – така, както за други негови колеги (в същия период и размер), получавали премии – увеличението на пенсиите им е реализирано.

По повод сигнала на Ж.П. и застъпвайки се за неговата справедлива позиция Общественият посредник инициира и проведе среща с директора, с юристконсулта и завеждащия „Човешки ресурси” в завод „Юрий Гагарин”. Постигна се споразумение институцията „Обществен посредник” да поиска ревизия от РУ „СО” – Пловдив за посочения от Ж.П. период на работа. Резултатът от ревизията бе в полза на Ж.П. и РУ „СО” – Пловдив начисли съответно увеличение на пенсията му.

 

Родител в затруднение


Служителят на Общинска охрана – Пловдив К.К. сподели в приемната на Обществения посредник затрудненото си материално положение като баща, отглеждащ сам двете си деца (едното в ІV група в детска градина, другото ученик), без да може да разчита на забегналата си в Испания съпруга, чийто родителски права не са отнети. К.К. показа и договор за кредит от банка, за издължаването на който 80% от заплатата му се превежда в банката за погасяване на месечните вноски. Повод да търси съдействие от институцията „Обществен посредник” е невъзможността да плати три такси (по 50 лв. на месец) в детската градина на едното дете.

Със съпричастност към социалния статус на К.К. убедихме директора на детската градина да потърси вътрешни възможности, чрез които при спазване на финансова дисциплина невнесените три вноски по 50 лв. да бъдат погасени.

Това погасяване се реализира чрез училищното настоятелство, а предвид съществуващата трудност при внасяне на следващи такси К.К. бе посъветван да премести детето от ІV-та група в детската градина в училище с група „предучилищна подготовка”, която е безплатна.

 

Неправомерно взети такси за детска градина


По електронната поща се получи сигнал от Н.П. – майка, чието дете посещава детска градина. Тя изразява несъгласие, предизвикано от искването на директора да внесе две такси по 50 лв. за времето, в което детето е отсъствало „безпричинно” от детската градина. Н.П. заяви, че е спазила съответното изискване от Наредбата на Община Пловдив за администриране на детските градини и своевременно е депозирала заявление за наложително двумесечно отсъствие на детето по семейни причини.

След намесата на институцията „Обществен посредник” в детската градина се извърши щателна проверка на входираната документация. Заявлението бе намерено, а надвнесените две такси – върнати на Н.П.

 
« НачалоПредишна1234567СледващаКрай »

button_red
loader
logo-PLOVDIV2019гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 20, ет. 1

тел. 032/600 554; e-mail: ombudsman@plovdiv.bg , ombudsman.plovdiv@abv.bg