munpld-logo
ombudsmansofialogo

За обеззаразяването на кофите за смет през летния сезон


В сигнал, подаден по електронната поща до институцията „Обществен посредник”, гражданинът Е.Т. изразява недоволство от графика и качеството на ръчното метене в архитектурно-историческия резерват Старинен Пловдив от работници на ОП „Чистота”. По този повод Общественият посредник се срещна с директора на ОП „Чистота”. На срещата беше обсъден и друг сигнал - на гражданина И.Б., касаещ необходимостта от по-интензивно обеззаразяване на кофите за смет тип „Бобър” през топлите месеци на годината. В резултат на проведените разговори графикът на почистване на Стария град бе коригиран, а обеззаразяването на кофите за смет през летните месеци бе променено от два пъти седмично на три пъти седмично.

 

Училище решава проблем с актова зала


В сигнал до Обществения посредник две учителки от пловдивско училище с едносменен режим на работа споделят за назряла необходимост от обособяване на актова зала в училището, в която да се провеждат тържества, състезания, викторини, олимпиади и пр. Сигналът даде повод за среща-разговор с директора на училището и с председателя на Училищното настоятелство, с които бяха обсъдени възможностите за обособяване на актова зала. Подкрепената от Обществения посредник идея се прие положително, а желаната от колектива актова зала ще бъде готова за 24 май тази година. Позитивното решение на този училищен проблем мотивира институцията „Обществен посредник” да състави, проведе, обобщи и анализира анкета сред пловдивските училища за наличието на собствени или партньорски стратегии, инициативи и участия в европейски проекти по оперативни програми с ефективна резултатност за сградния фонд на училищата, както и за мултиплициращите акценти върху качеството на образователния продукт.

 

Останала без дом гражданка е настанена в общинско жилище

 

Гражданката П. М. разказа в приемната на Обществения посредник за тежкото си положение, описвайки житейски случайности и препятствия, създадени „по непредпазливост”, посредством които остава „на улицата”. Общественият посредник проведе неколкократни разговори и срещи с районните кметства и с кмета на Община Пловдив за търсене на законни възможности за подпомагане на П.М. Към момента тя е настанена като „крайно нуждаеща се” в общинско жилище от фонд „Резервен” на Община Пловдив.

Подобен казус бе поставен и от Л.Б., създаден от „необяснима” немарливост и нерешителност, довели го до „просешка тояга”, съпътствани от неориентираността му в търсене на институции, които биха могли да го подпомогнат. Преди да бъде насочен към дирекция „Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане, Общественият посредник и екипът му проведе работна среща с ръководството на дирекцията, запознавайки ги с група сигнали с подобна проблематика. След обстоен коментар по всеки сигнал, за Л.Б. се формулира възможността за целева финансова помощ, както и помощ за отопление.

 

Възстановено налягането на водата по високите етажи

 

Типична за положителната резултатност от диалога на институцията „Обществен посредник” с ВиК в полза на гражданите е проблематиката, застъпена в три сигнала, подадени в приемната на Обществения посредник. Д.А. и В.И. се оплакват от недостатъчното налягане на водата по високите етажи на жилищен блок, предизвикващо проблеми с ползването и неефективната работа на перални и бойлери. Гражданинът В.Г. поради продължително отсъствие от дома си счита, че отчетеният разход на вода е със завишена стойност, но от ВиК е регистрирано реалнопотребление от временно пребиваващия му син. В другия сигнал Р.Б. търси съдействие за необходимостта от възстановяване от страна на ВиК на неправомерно удържана такса за изготвяне на проекто-сметна документация, необходима за включване в централен водопровод във вилна зона.

За сигнала на Д.А. и В.И. от ВиК извършиха проверка, респективно – ремонтни дейности, в резултат на които налягането до високите етажи се нормализира. За сигнала на В.Г. ВиК предложи казусът с неплатените сметки да бъде решен чрез двустранно подписан договор за разсрочено плащане, съобразен с ограничените финансови възможности на гражданина. На Р.Б. след намесата на Обществения посредник ВиК възстанови неправомерно удържаната такса в размер на 72 лв.

 

Неправомерно задържани трудови книжки


Институцията „Обществен посредник” си партнира успешно с Инспекцията по труда за случаи на нелоялно отношение към работници и служители от страна на работодателите. След уведомяване за фактологията в подадени сигнали от Ж.Х., П.Ж. и С.В., работници във фирми с производствена дейност, работодателите им върнаха неправомерно задържаните трудови книжки и заповеди за освобождаване от работа, създаващи проблеми на гражданите за регистрацията им в Бюрата по труда. Работодатели от две фирми с търговска дейност чрез застъпничеството на институцията „Обществен посредник” изплатиха дългосрочно забавени работни заплати на М.С. и Н.Б.

 
« НачалоПредишна1234567СледващаКрай »

button_red
loader
logo-PLOVDIV2019гр. Пловдив, ул. "Авксентий Велешки" 20, ет. 1

тел. 032/600 554; e-mail: ombudsman@plovdiv.bg , ombudsman.plovdiv@abv.bg