Информация

Младежкият омбудсман е ученик от 9-ти до 12-ти клас, който защитава правата и интересите на младите и техните сдружения, като представя мотивирани предложения за подобряване на социалната среда, в която живеят; създава по-подходящи условия в това младите да формират свои собствени възгледи и да изразяват свободно мнението си; провокира младите и учащите да разширят участието си в обществения живот; осигурява допълнителни равни възможности в отношенията на младите с директори на училища, педагогически съвети, училищни настоятелства и дава възможност на будни млади хора да се изявяват.

Всеки учащ и млад гражданин до 25-годишна възраст има право да подава жалби и сигнали пред младежкия омбудсман във връзка с нарушени техни права и свободи, както и всякакви въпроси, свързани с техните проблеми. Младежкият омбудсман може да бъде сезиран и от родители и учители във връзка с проблеми, отнасящи се до младите, както и да се самосезира при необходимост.

Правомощията на младежкия омбудсман не се отнасят до: въпроси, касаещи личния живот на млади хора и учащи се, и междуличностни спорове; съдебни процедури; факти и обстоятелства, възникнали преди повече от 1 година; факти и обстоятелства, свързани с млади хора и учащи се, които се обучават извън територията на Община Пловдив. В жалбата се посочва име на жалбоподателя, адрес, телефон и имейл адрес за връзка; описание на фактите и обстоятелствата, мотивирали лицето да подаде жалбата; очакван резултат.

Анонимни жалби и сигнали не се разглеждат.
Подаването на жалби и сигнали се осъществява:
по e-mail: mlad.ombudsman@plovdiv.bg или телефон: 0876/575-875.

Младежкият омбудсман приема след предварително записване. Всеки има право да се свърже с него на посочения телефонен номер и да си уговори лична среща в удобно за него време.