Отчети и анализи


за 2023 година

Шестмесечен анализ І
Шестмесечен анализ ІІ
Годишен отчет
–––––––––––––––––––––––––––

за 2022 година

Шестмесечен анализ І
Шестмесечен анализ ІІ
Годишен отчет
–––––––––––––––––––––––––––
за 2021 година
Шестмесечен анализ І
Шестмесечен анализ ІІ
Годишен отчет
–––––––––––––––––––––––––––
за 2020 година
Шестмесечен анализ І
Шестмесечен анализ ІІ
Годишен отчет
–––––––––––––––––––––––––––
за 2019 година
Шестмесечен анализ І
Шестмесечен анализ ІІ
Годишен отчет
–––––––––––––––––––––––––––
за 2018 година
Шестмесечен анализ І
Шестмесечен анализ ІІ
Годишен отчет
–––––––––––––––––––––––––––
за 2017 година
Шестмесечен анализ І
Шестмесечен анализ ІІ
Годишен отчет
–––––––––––––––––––––––––––
за 2016 година
Шестмесечен анализ І
Шестмесечен анализ ІІ
Годишен отчет
–––––––––––––––––––––––––––за 2015 година
Шестмесечен анализ І
Шестмесечен анализ ІІ
Годишен отчет–––––––––––––––––––––––––––за 2014 година
Шестмесечен анализ І
Шестмесечен анализ ІІ
Годишен отчет–––––––––––––––––––––––––––за 2013 година
Шестмесечен анализ І
Шестмесечен анализ ІІ
Годишен отчет–––––––––––––––––––––––––––за 2012 година
Шестмесечен анализ І
Шестмесечен анализ ІІ
Годишен отчет–––––––––––––––––––––––––––за 2011 година
Шестмесечен анализ І
Шестмесечен анализ ІІ
Годишен отчет–––––––––––––––––––––––––––за 2010 година
Шестмесечен анализ І
Шестмесечен анализ ІІ
Годишен отчет–––––––––––––––––––––––––––за 2009 година
Шестмесечен анализ І
Шестмесечен анализ ІІ
Годишен отчет–––––––––––––––––––––––––––за 2008 година
Шестмесечен анализ ІІ
Годишен отчет

–––––––––––––––––––––––––––