Отчети и анализи

за 2021 година
Шестмесечен анализ І
–––––––––––––––––––––––––––
за 2020 година
Шестмесечен анализ І
Шестмесечен анализ ІІ
Годишен отчет
–––––––––––––––––––––––––––
за 2019 година
Шестмесечен анализ І
Шестмесечен анализ ІІ
Годишен отчет
–––––––––––––––––––––––––––
за 2018 година
Шестмесечен анализ І
Шестмесечен анализ ІІ
Годишен отчет
–––––––––––––––––––––––––––
за 2017 година
Шестмесечен анализ І Шестмесечен анализ ІІГодишен отчет–––––––––––––––––––––––––––

за 2016 година
Шестмесечен анализ І

Шестмесечен анализ ІІ

Годишен отчет

–––––––––––––––––––––––––––

за 2015 година
Шестмесечен анализ І

Шестмесечен анализ ІІ

Годишен отчет

–––––––––––––––––––––––––––

за 2014 година
Шестмесечен анализ І

Шестмесечен анализ ІІ

Годишен отчет

–––––––––––––––––––––––––––

за 2013 година
Шестмесечен анализ І

Шестмесечен анализ ІІ

Годишен отчет

–––––––––––––––––––––––––––

за 2012 година
Шестмесечен анализ І

Шестмесечен анализ ІІ

Годишен отчет

–––––––––––––––––––––––––––

за 2011 година
Шестмесечен анализ І

Шестмесечен анализ ІІ

Годишен отчет

–––––––––––––––––––––––––––

за 2010 година
Шестмесечен анализ І

Шестмесечен анализ ІІ

Годишен отчет

–––––––––––––––––––––––––––

за 2009 година
Шестмесечен анализ І

Шестмесечен анализ ІІ

Годишен отчет

–––––––––––––––––––––––––––

за 2008 година
Шестмесечен анализ ІІ

Годишен отчет

–––––––––––––––––––––––––––