м.10.2008 г.

0
1341
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Участие в Международна конференция в София под председателството на Националния омбудсман г-н Гиньо Ганев и в семинар под ръководството на Европейския омбудсман г-н Никифорос Диамандурос (с участието на Холандския национален омбудсман, Националния омбудсман на Австрия, Швейцария и Азербайджан).