18.12.2008 г.

0
1323
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Първа пресконференция за журналисти във връзка за стартирането на институцията „Обществен посредник” и първият отчет на Обществения посредник (второ шестмесечие на 2008 г.).