09.04. – 10.04.2009 г.

0
1322
DIGITAL CAMERA

Участие в семинар, иницииран от Националното сдружение на местните Обществени посредници в Република България (НСМОПРБ) на тема „Алтернативно решаване на спорове и медиаторски прийоми” в Община Кметовци.