24.05.2009 г.

0
1319

От 2009 г. Общественият посредник Юлия Юрдекова е почетен гост при връчването на почетни знаци и грамоти на заслужили просветни дейци в актова зала на Хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий” и участва в манифестацията на ученици, учители и общественици.