18.02.2010 г.

0
1182

На тържествено събрание в 11-та палата на Международен панаир Пловдив по случай 100-годишнината от основаването на Пловдивската търговска гимназия (на която г-жа Юлия Юрдекова е била най-дългогодишния директор – от м. септември1989 г. до м. януари 2008 г.) г-жа Юлия Юрдекова в качеството й на Обществен посредник поздравява ученици, учители, ръководство и гости.