18.06.2010 г.

0
1336

Президентът Георги Първанов връчва на г-жа Юлия Юрдекова орден „Св.св. Кирил и Методий” за личния й принос за цялостното развитие на образованието в Република България, както и за постиженията й като най-дългогодишен директор във визията на Националната търговска гимназия в гр. Пловдив.