18.11. – 19.11.2010 г.

0
1362

Участие в изнесено в България (гр. Пазарджик) заседание на Управителния съвет на Европейски институт на омбудсманите (УС на ЕИО); провеждане на работна среща с представители на Националното сдружение на местните обществени посредници в Република България; среща с Националния омбудсман г-н Константин Пенчев за „маркиране” на общи мероприятия и действия; набелязване на общи мероприятия присъстващите Европейски омбудсмани д-р Бурги Волгер, председател на УС на ЕИО, д-р Гуидо Шерман, зам. председател на УС на ЕИО и д-р Йозеф Зигеле, секретар на УС на ЕИО.