15.12.2010 г.

0
1387

Пресконференция на Обществения посредник с медиите (с оглед привличането им като партньори) за организирането на предстоящите благотворителни мероприятия до края на м. декември 2010 г. на Обществения посредник под надслов „Да помогнем”.