05.01.2011 г.

0
1519
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Работна среща на членове на Националното сдружение на местните Обществени посредници в Република България с Обществения посредник на Община Пловдив (Юлия Юрдекова, в качеството й на председател на Контролния съвет на НСМОПРБ), във връзка с обсъждане, анализиране и препоръки от нейна страна за формата, съдържанието и обобщаването на Финансовия отчет на НСМОПРБ за 2010 г.