10.02. – 11.02.2011 г.

0
1274

Участие на Обществения посредник на Община Пловдив в ІV Общо събрание на Националното сдружение на местните Обществени посредници в Република България (в гр. Казанлък).