Влезе в сила Законът за управление на етажната собственост – ДА ГО ПРОУЧИМ И ВЪВЕДЕМ!

0
1488

Скъпи съграждани,

На 26 май е Европейският ден на съседа – добър повод да търсим, откриваме и празнуваме добросъседството!

В динамичното ежедневие,
в което съседи шумно ремонтират или имат гости до късно;
в което асансьорът често спира;
в което покривът плаче за ремонт;
в което децата драскат по стените,
нека потърсим правдивостта и добротата!

От 1 май 2009 г. влезе в сила новият Закон за управление на етажната собственост – той може и трябва да бъде полезен на съгражданите ни.

Какви са основните моменти в закона, които е добре да знаем броени дни след публикуването

Две са формите на управление на етажната собственост (ЕС) – общо събрание или сдружение на собствениците (ОС).
Общото събрание (ОС) е длъжно да приеме Правилник за вътрешния ред, с който се регламентират правомощията и задълженията на собствениците (обитателите).
Във всяка сграда или вход в режим на ЕС се води книга на собствениците.
Общинската (районната) администрация създава и поддържа публичен регистър на сградите или отделни входове в режим на ЕС.
Решенията на общото събрание се изпълняват в определените в тях срокове; когато собственик или обитател не изпълни решението в срок, управителят може да поиска издаването на заповед от съда.
Създава се фонд „Ремонт и обновяване” на сградите, който се набира от вноски на собствениците, в размер, определен от ОС.
Скъпи съграждани,

Намирайки повод да се поздравим и потърсим доброто у всеки съсед – нека се мобилизираме да проучим и въведем в ежедневното ни съжителстване ред!

За да въведем ред е необходима работа!

Да започваме!..

ЮЛИЯ ЮРДЕКОВА,

Обществен посредник

на Община Пловдив