„Изнесена“ приемна по районни кметства

0
1201

Район „Южен”

   24.09.2008 г.

   от 1400 до 1800 часа

Район „Тракия”

   01.10.2008 г.

   от 900 до 1300 часа

Район „Централен”

   08.10.2008 г.

   от 900 до 1300 часа

Район „Източен”

   15.10.2008 г.

   от 900 до 1300 часа

Район „Западен”

   29.10.2008 г.

   от 1400 до 1800 часа

Район „Северен”

   05.11.2008 г.

   от 1400 до 1800 часа