Инициатива за „Братската могила“

0
1349

От 4 август 2009 г. подехме инициатива за допитване до пловдивчани за обновяване и благоустрояване на района около „Братската могила”.

Пловдивчани откликнаха, получиха се 123 предложения, а три сериозни разработки под формата на идейни проекти (двама учители от Професионална гимназия по строителство и архитектура и гл. инженер на ОП „Градини и паркове”) бяха представени на обществено обсъждане с участието на ландшафтни архитекти и експерти по парково строителство и озеленяване.

Какво постигнахме?

Постигнахме граждански мониторинг по благоустрояване на много посещавано от пловдивчани място.

Каква цел си поставихме с дебатирането и проучването мнението на пловдивчани и идейните проекти?

  • Да „подтикнем” момента на узряване и да покажем на специалисти, експерти (в т.ч. урбанисти) каква даденост има, а анализът – каква стратегия изисква.
  • Дадохме нужната обществена енергия (на лице вече е изложение от гл. арх. на район „Западен” до ланд. арх. Селенски за включване в разчетите за 2010 г.).