Среща с Националните омбудсмани на Албания и Узбекистан

0
1240

На 16 октомври 2009 г. бяхме домакини в Пловдив на среща с Националния омбудсман на Албания, г-н Добияни по програма за международно сътрудничество на Националния омбудсман на България – г-н Гиньо Ганев.

Интересът на г-н Добияни към Пловдив бе предопределен преди всичко от моделът на поведение и партниране на местната администрация – от една страна и различните етноси, особено ромските – от друга. В дискусията участваха и зам.-кметовете – г-жа Гогова и г-н Ангелов, упълномощени да представляват кмета на гр. Пловдив.

Г-н Добияни е избран за Национален омбудсман през 2000 г. и е защитник чрез монократична институция.

На 18 октомври 2009 г. с Националния омбудсман на Узбекистан – г-жа Рашидова (омбудсман на Узбекистан от 1995 г.; има над 50 публикации в областта на човешките права) и делегация от 6 местни обществени посредници се проведе дискусия, организирана от експерти на българския национален омбудсман – г-н Гиньо Ганев с участието на Ю. Юрдекова и Кр. Ангелов (зам.-кмет) на тема „Добри практики на местния обществен посредник в работата с администрациите“. Размениха се и идеи, които са реализирани в Пловдив с доказана резултатност.