Съобщение – Закон за управление на етажната собственост

0
1460

Напомняме на нашите съграждани, че на 30 юни 2010 г. изтича последният срок за влизане в сила на „Закона за управление на етажната собственост”, който урежда правата и задълженията на собствениците и обитателите за  управлението на общите части в сградите.

 

Предвид актуалността на проблема наложително е ускоряване на инициирането и провеждането на общите събрания.

 

Напомняме също, че администрацията във всяко кметство ще създава и поддържа публичен регистър на сградите и отделните входове в режим на етажната собственост, които се намират на територията й.

 

Гражданите с приоритет ще бъдат консултирани в приемната на Обществения посредник – ул. „Авксентий Велешки” 20 (понеделник и вторник – от 9 до 13 часа и четвъртък и петък – от 12 до 16 часа), както и по телефон или чрез електронната поща.