15.09.2011 г.

0
1460

По покана на директора на Езикова гимназия „Иван Вазов” г-жа М. Димитрова (на която г-жа Юлия Юрдекова е била класен ръководител) Общественият посредник открива заедно с Кмета Славчо Атанасов учебната 2010/2011 година.