Неправомерно взети такси за детска градина

0
1600

Неправомерно взети такси за детска градина

По електронната поща се получи сигнал от Н.П. – майка, чието дете посещава детска градина. Тя изразява несъгласие, предизвикано от искването на директора да внесе две такси по 50 лв. за времето, в което детето е отсъствало „безпричинно” от детската градина. Н.П. заяви, че е спазила съответното изискване от Наредбата на Община Пловдив за администриране на детските градини и своевременно е депозирала заявление за наложително двумесечно отсъствие на детето по семейни причини.

След намесата на институцията „Обществен посредник” в детската градина се извърши щателна проверка на входираната документация. Заявлението бе намерено, а надвнесените две такси – върнати на Н.П.