Случаят с младия учител Христо Данев

0
1221

Становище на омбудсмана на Пловдив

Предложих посредничество и помощ за разрешаването на този проблем, надхвърлил обичайните трудово-правни взаимоотношения работодател-служител, превърнал се в обществен скандал. Имах доброто желание да проведа разговори със страните и да опитам сближаване на позициите. Позитивен резултат би могъл да бъде постигнат, ако се направят компромиси и от двете страни. Възстановяването на работа на Христо Данев изглеждаше вероятно и постижимо, имайки предвид изказванията на младия учител в медиите и възможността директорката да отмени заповедта за неговото освобождаване.

Проведох индивидуални разговори с директорката Соня Киркова и Христо Данев, а също и среща с учителския колектив на Хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и Методий“. Г-жа Киркова беше склонна на отстъпки, но изненадваща съпротива срещнах от колектива. Присъстваха около 60 учители, сигурно половината от тях се изказаха. Те смятат, че е пристъпил границата на морала. И че отстраняването му от работа е напълно заслужено. Бяха обидени и огорчени от отношението на медиите, затова, че са преекспонирали проблема и са уронили техния престиж и престижа на гимназията, че никой не е разговарял с тях. Други не виждаха в този случай нито скандал, нито казус – няма отстраняване от работа, Данев си подал молбата за напускане и работодателят я приел. Не виждаха и страни в конфликта – за тях нямаше конфликт. Нещо повече, някои заявиха, че ако Данев се върне, те ще напуснат. Има такива заявления, депозирани при директорката. С две думи – неприязън и нетърпимост. Не чух нито едно мнение в защита на техния млад колега.

Дадох си сметка, че връщането на Данев в този колектив е изгубена кауза. Или залагане на нова бомба, която рано или късно ще гръмне.

Така и посъветвах Данев при нашата последваща среща – да не се връща. Изразих съжаление, че не съм успял да постигна позитивен изход.

Макар че, кой знае, може би точно това решение е позитивно…