За освобождаване от такса битови отпадъци на собственици на имоти в кв. Столипиново

0
1311

За освобождаване от такса битови отпадъци на собственици на имоти в кв. Столипиново

В приемната на Обществения посредник на Община Пловдив постъпиха сигнали от граждани, собственици на имоти на ул. „Шумен“, кв. „Столипиново“. Гражданите сигнализират, че роми са построили незаконно върху техните имоти повече от 100 къщи, които обитават със семействата си.

Въпреки многократните усилия на собствениците да ползват имотите си, това не е възможно от години. Гражданите желаят да им се изкупят или да получат в замяна други общински имоти, които да ползват ефективно, както и да бъдат освободени от заплащането на такса битови отпадъци, тъй като са възпрепятствани да ползват имотите си.

Искането е справедливо и би трябвало да бъде подкрепено от органите на местното самоуправление и местната администрация.

В тази връзка и в изпълнение на чл. 2, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Пловдив правя следното предложение към Община Пловдив:

Да се подготви и внесе ПРЕДЛОЖЕНИЕ в Общински съвет – Пловдив за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на собственици на имоти в кв. Столипиново, които не могат да ги ползват, поради присвояване от други граждани. В този и подобни случаи такса смет следва да се заплаща от ползвателите на имота, а не от собствениците.