Административнопроцесуален кодекс

0
1353

Административнопроцесуален кодекс

Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи

Конституция на Република България

Административно процесуален кодекс

Закон за омбудсмана

Закон за местното самоуправление и местната администрация

Закон за достъп до обществена информация

Закон за защита на потребителите

Закон за управление на етажната собственост

 

Нормативни актове на Община Пловдив