Работна среща с директора на Общински инспекторат

0
1660

Работна среща с директора на Общински инспекторат

Екипът на Обществения посредник на Община Пловдив проведе работна среща с Владо Илиев, директор на Пловдивски общински инспекторат. Г-н Илиев запозна своите гости със структурата и дейността на Инспектората. Засегнати бяха проблеми, свързани с проверки на търговски обекти, връчването на констативни актове, за качественото и навременно възстановяване на улични и тротоарни разкопавания, нарушаването на пътните и тротоарни настилки от строителни машини, наличието на чипове на домашните кучета, неправомерното разхождане на домашни любимци в парковете и детските на площадки и др. Дискутирана бе и темата за шума, създаван от заведения, строителни обекти и пр. Демонстрирана бе новозакупената от Инспектората мобилна техника за замерване на шума. Обсъдени бяха конкретни жалби и сигнали на граждани, свързани с нерегламентирани сметища, силен шум от заведение в района на Сточна гара, косенето на тревата в нестопанисвани частни имоти, нерегламентираното ползване на паркоместа за служебни цели, извършване на търговска дейност по Главната от физически лица без разрешение, неправомерно разлепване на рекламни материали. Общественият посредник и директорът на Инспектората се договориха за съвместни проверки по сигнали на граждани.