Възстановено налягането на водата по високите етажи

0
1175

Възстановено налягането на водата по високите етажи

Типична за положителната резултатност от диалога на институцията „Обществен посредник” с ВиК в полза на гражданите е проблематиката, застъпена в три сигнала, подадени в приемната на Обществения посредник. Д.А. и В.И. се оплакват от недостатъчното налягане на водата по високите етажи на жилищен блок, предизвикващо проблеми с ползването и неефективната работа на перални и бойлери. Гражданинът В.Г. поради продължително отсъствие от дома си счита, че отчетеният разход на вода е със завишена стойност, но от ВиК е регистрирано реалнопотребление от временно пребиваващия му син. В другия сигнал Р.Б. търси съдействие за необходимостта от възстановяване от страна на ВиК на неправомерно удържана такса за изготвяне на проекто-сметна документация, необходима за включване в централен водопровод във вилна зона.

За сигнала на Д.А. и В.И. от ВиК извършиха проверка, респективно – ремонтни дейности, в резултат на които налягането до високите етажи се нормализира. За сигнала на В.Г. ВиК предложи казусът с неплатените сметки да бъде решен чрез двустранно подписан договор за разсрочено плащане, съобразен с ограничените финансови възможности на гражданина. На Р.Б. след намесата на Обществения посредник ВиК възстанови неправомерно удържаната такса в размер на 72 лв.