За обеззаразяването на кофите за смет през летния сезон

0
2307

В сигнал, подаден по електронната поща до институцията „Обществен посредник”, гражданинът Е.Т. изразява недоволство от графика и качеството на ръчното метене в архитектурно-историческия резерват Старинен Пловдив от работници на ОП „Чистота”. По този повод Общественият посредник се срещна с директора на ОП „Чистота”. На срещата беше обсъден и друг сигнал – на гражданина И.Б., касаещ необходимостта от по-интензивно обеззаразяване на кофите за смет тип „Бобър” през топлите месеци на годината. В резултат на проведените разговори графикът на почистване на Стария град бе коригиран, а обеззаразяването на кофите за смет през летните месеци бе променено от два пъти седмично на три пъти седмично.