Неправомерно задържани трудови книжки

0
1522

Неправомерно задържани трудови книжки

Институцията „Обществен посредник” си партнира успешно с Инспекцията по труда за случаи на нелоялно отношение към работници и служители от страна на работодателите. След уведомяване за фактологията в подадени сигнали от Ж.Х., П.Ж. и С.В., работници във фирми с производствена дейност, работодателите им върнаха неправомерно задържаните трудови книжки и заповеди за освобождаване от работа, създаващи проблеми на гражданите за регистрацията им в Бюрата по труда. Работодатели от две фирми с търговска дейност чрез застъпничеството на институцията „Обществен посредник” изплатиха дългосрочно забавени работни заплати на М.С. и Н.Б.