Останала без дом гражданка е настанена в общинско жилище

0
1188

Останала без дом гражданка е настанена в общинско жилище

 

Гражданката П. М. разказа в приемната на Обществения посредник за тежкото си положение, описвайки житейски случайности и препятствия, създадени „по непредпазливост”, посредством които остава „на улицата”. Общественият посредник проведе неколкократни разговори и срещи с районните кметства и с кмета на Община Пловдив за търсене на законни възможности за подпомагане на П.М. Към момента тя е настанена като „крайно нуждаеща се” в общинско жилище от фонд „Резервен” на Община Пловдив.

Подобен казус бе поставен и от Л.Б., създаден от „необяснима” немарливост и нерешителност, довели го до „просешка тояга”, съпътствани от неориентираността му в търсене на институции, които биха могли да го подпомогнат. Преди да бъде насочен към дирекция „Социално подпомагане” към Агенцията за социално подпомагане, Общественият посредник и екипът му проведе работна среща с ръководството на дирекцията, запознавайки ги с група сигнали с подобна проблематика. След обстоен коментар по всеки сигнал, за Л.Б. се формулира възможността за целева финансова помощ, както и помощ за отопление.