Плащане за сградна инсталация

0
1283

Плащане за сградна инсталация

 

Често към нас се обръщат граждани с въпроса защо следва да заплащат суми за сградна инсталация, в случай, че радиаторите им са отрязани (или свалени). В тези случаи, съгласно чл. 153, ал. 6 от Закона за енергетиката (изм. бр. 74/2006 г.) потребителите в сграда – етажна собственост, които прекратят топлоподаването към отоплителните тела в имотите си, остават потребители на топлинната енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата. Поради това, топлинният счетоводител начислява и разпределя за конкретния имот енергия, отдадена от сградната инсталация и от отоплителните тела в общите части на сградата. Щранг-лирата е отоплително тяло, общо за всички апартаменти по вертикалата на сградата и не позволява поставяне на уред за индивидуално отчитане на енергията. Енергията, отдадена от това тяло е енергия за отопление и се начислява само за конкретните имоти, в които функционират щранг-лирите.