Предприятие не издава документ на работник за получавани премии

0
1741

Предприятие не издава документ на работник за получавани премии

Гражданинът Ж.П. дойде видимо разстроен и обезсърчен в приемната на Обществения посредник, за да сподели невъзможността да докаже, че в завод „Юрий Гагарин” преди да се пенсионира е получавал парични премии. Ж.П., непритежавайки документи в подкрепа на твърдението си, че е получавал „по ведомост с подпис” премии изрази надежда, че чрез институцията „Обществен посредник” би могъл да иска и увеличение на пенсията – така, както за други негови колеги (в същия период и размер), получавали премии – увеличението на пенсиите им е реализирано.

По повод сигнала на Ж.П. и застъпвайки се за неговата справедлива позиция Общественият посредник инициира и проведе среща с директора, с юристконсулта и завеждащия „Човешки ресурси” в завод „Юрий Гагарин”. Постигна се споразумение институцията „Обществен посредник” да поиска ревизия от РУ „СО” – Пловдив за посочения от Ж.П. период на работа. Резултатът от ревизията бе в полза на Ж.П. и РУ „СО” – Пловдив начисли съответно увеличение на пенсията му.