Преустройство на Белодробна болница в Дом за стари хора

0
1258

Преустройство на Белодробна болница в Дом за стари хора

Общественият посредник на Община Пловдив внесе предложение до Председателя на Общински съвет – Пловдив и Кмета на Община Пловдив за преустройство на Белодробна болница в Дом за стари хора.

С Решение № 87, Протокол № 5 от 21.03.2013 г. на Общински съвет – Пловдив, е взето решение за прекратяване дейността на Специализирана болница за пневмофтизиатрични заболявания за активно лечение „Д. П. Кудоглу” ЕООД, намираща се на бул. „Цариградско шосе” 108, чрез ликвидация след даване съгласие от страна на Министерството на здравеопазването за преустановяване на лечебната дейност, като тази дейност се прехвърля в новоизграденото отделение на УМБАЛ „Св. Георги” – гр. Пловдив.

Решението породи дискусии относно бъдещето на този общински имот.

В тази връзка Общественият посредник на Община Пловдив предлага свое виждане относно евентуалната съдба на тази сграда и прилежащия терен.

В град Пловдив съществува остра нужда от нов Дом за стари хора. Сега съществуващият „Св. Василий Блажени” на ул. „Коматевско шосе” има ограничен капацитет от около 200 места и не може да поеме всички желаещи. Според публикации в медиите, трябва да се чака 3-4 години, за да бъде настанен там следващият кандидат (евентуално ако някой се спомине и освободи място).

Сградата на бившата Белодробна болница би могла да се адаптира или дори да се построи нова, която да изпълнява тази остра социална нужда.

Предвид изложените съображения Общественият посредник на територията на Община Пловдив отправи към Председателя на Общинския съвет – Пловдив и към Кмета на Община Пловдив следното предложение:

След преустановяване лечебната дейност на Специализирана болница за пневмофтизиатрични заболявания за активно лечение „Д. П. Кудоглу” ЕООД сградата да се преустрои в Дом за стари хора за задоволяване на социалните нужди на гражданите на Община Пловдив.