Родител в затруднение

0
1410

Родител в затруднение

Служителят на Общинска охрана – Пловдив К.К. сподели в приемната на Обществения посредник затрудненото си материално положение като баща, отглеждащ сам двете си деца (едното в ІV група в детска градина, другото ученик), без да може да разчита на забегналата си в Испания съпруга, чийто родителски права не са отнети. К.К. показа и договор за кредит от банка, за издължаването на който 80% от заплатата му се превежда в банката за погасяване на месечните вноски. Повод да търси съдействие от институцията „Обществен посредник” е невъзможността да плати три такси (по 50 лв. на месец) в детската градина на едното дете.

Със съпричастност към социалния статус на К.К. убедихме директора на детската градина да потърси вътрешни възможности, чрез които при спазване на финансова дисциплина невнесените три вноски по 50 лв. да бъдат погасени.

Това погасяване се реализира чрез училищното настоятелство, а предвид съществуващата трудност при внасяне на следващи такси К.К. бе посъветван да премести детето от ІV-та група в детската градина в училище с група „предучилищна подготовка”, която е безплатна.