Премахване на незаконни гаражи

0
1462

Премахване на незаконни гаражи

Гражданин с изключително силна гражданска позиция се жалва, че многократно сигнализира в районната администрация за гаражи, разположени в междублокови пространства, за които няма одобрена схема и разрешение за поставяне и не се събират наеми, но отговор от там не получава. С невземането на мерки за премахването на незаконните гаражи се ощетява Община Пловдив. След поискано становище от кмета на съответния район се оказва, че за много от визираните гаражи има издадени заповеди за премахване, но те не се изпълняват. След направеното запитване на Обществения посредник, въпросните гаражи започнаха да се премахват съобразно наличния ресурс на администрацията.