Премахнато опасно дърво в гробищен парк

0
1223

Премахнато опасно дърво в гробищен парк

Гражданката В.Г. се жалва, че на територията на гробищния парк в кв. Прослав има изсъхнало дърво, което опасно застрашава живота на хората, а може да нанесе поражения и на надгробните паметници. Във връзка с наше писмо до кмета на район „Западен” се издава заповед за премахване. Заповедта е изпратена за изпълнение в ОП „Градини и паркове”. От там отговарят, че не са в състояние да изпълнят заповедта поради невъзможност с наличната техника (автовишка) да се достигне до дървото. Поради тази причина се прави искане до специализираното звено към ОУПБЗН – Пловдив да изпълни заповедта за премахване на дървото. От там отговарят, че поради невъзможност за достъп (липса на алеи и гъсто разположени гробни полета) не са в състояние да изпълнят заповедта. Следва ново искане, този път отправено към ОП „Траурна дейност”, които също не могат да премахнат дървото поради липса на специализирана техника. След лична среща на Обществения посредник с директора на ОП „Паркове и градини” в крайна сметка специализирана техника е осигурена, намерено е техническо решение и опасното дърво е премахнато.