Протест срещу преместването на гаражи

0
1178

Протест срещу преместването на гаражи

Голяма група граждани от район „Тракия” (приложена подписка от 250 човека) се жалва, че във връзка със строеж на нова детска градина се предвижда да се преместят и поставят множество гаражи в близост до блоковете им, за да се освободи терена, отреден за градината. Гражданите се опасяват, че с преместването на тези гаражи и ситуирането им съвсем близко до техните блокове ще се създадат предпоставки за замърсяване на околната среда и опасност от инциденти (най-вече с деца) свързани с голямото движение на автомобили в това пространство, а също и, че ще се намали значително зелената площ, която те са облагородявали с личен труд и средства. С посредничество на Обществения посредник бе организирана среща в кметството между представители на гражданите и кмета на район „Тракия”. На срещата се взе решение за ситуиране на гаражите на друго място, което удовлетвори гражданите и проблемът бе решен.