Гражданка получава неизплатените си заплати и обезщетения

0
1520

Е.Д., работничка в пловдивска фирма, се оплака в приемната на Обществения посредник на територията на Община Пловдив от некоректното отношение на работодателя й.

Назначената по трудов договор работничка е освободена от работа след една година, но без да получи последните си две работни заплати.

Полагащото се обезщетение за неползван платен годишен отпуск също не е изплатено, както и обезщетението за отпуск поради временна нетрудоспособност, след представени три болнични листа. Отказано е и издаването на служебни бележки за доход.

Застъпвайки се за правата на гражданката, които й дава Кодексът на труда, Общественият посредник уведоми със свое становище „Инспекцията по труда” и НОИ с препоръка да бъде извършена проверка на работодателя по описаната в сигнала фактология.

Чрез посредничеството на Обществения посредник на работодателя бе връчено от „Инспекцията по труда” предписание „за изпълнение” и задължителност на вписаните срокове. При неизпълнение на предписанието следват санкции.

В резултат на предприетите действия Е.Д. получи дължимите заплати, обезщетения и служебни бележки, както и удостоверения образец № 2 и № 3 (УП – 2 и УП – 3).