ЕВН-България коригира надписани сметки Потребител се жалва от ниско напрежение на тока

0
1389

ЕВН-България коригира надписани сметки

Потребител се жалва от ниско напрежение на тока

 

12.06.2013г.

 

Гражданин сигнализира, че има вероятност за „надписване” на сметки за ток за месец декември 2012 г. и месец януари – февруари 2013 г., поради техническа неизправност на електромера му.

Извършена е проверка от технически специалисти на ЕВН – България след наше писмо и е констатирано с протокол, че твърдението на гражданина отговаря на истината. Задължението за периода, за който за клиента не е съществувала възможност консумираната електроенергия да се отчита правилно, е коригирано и разпределено на базата на предишен отчетен период, съобразно Общите условия на дружеството.

В друг случай, електроразпределителното дружество, след оплакване от страна на гражданин от град в област Пловдив и извършена проверка от сътрудници на ЕВН – България, е установено наличие на нарушени параметри на електрозахранването, изразяващи се в колебание на напрежението.

Дружеството е заложило в инвестиционната си и ремонтна програма, ремонт на извода ниско напрежение от захранващия трафопост. Ремонтът ще се завърши до края на 2013 г. и ще включва подмяна на проводниците. След реализацията на ремонта се очаква колебанията в напрежението да бъдат преустановени и да се подобри качеството на подаваното захранване.