Мобилен оператор връща пари на потребител

0
1520

Мобилен оператор връща пари на потребител

В изнесена приемна на Обществения посредник в район „Западен” постъпи оплакване от възрастната гражданка М.И., титуляр на домашен телефонен номер с предоставена от БТК АД фиксирана телефонна услуга по абонаментен план с VIVACOM SUPER FIX, месечна такса от 13,80 лв. с ДДС и включени 3600 минути в мрежата на оператора. Впоследствие VIVACOM с устна оферта по телефона, а по-късно и писмена, й предлага удължаване на договора, която М.И. не приема. Тя избира друг телекомуникационен доставчик, но БТК АД й начислява неустойка по договора с трицифрена сума.

Общественият посредник потърси съдействие за решаване на казуса от „Комисията за защита на потребителите”. Нейното експертно становище определи нарушаване на разпоредбите на „Закона за защита на потребителите” в частта „нелоялна търговска практика”.

На БТК АД от една страна е вменена административно наказателна отговорност, а от друга – КЗП обръща внимание на БТК АД, че носи същата отговорност при сключване на „сделки от разстояние” за потребители, с които има договорни отношения от сключени предходни договори и най-вече за уязвими категории потребители, поради умствени или физически недостатъци, прекалена доверчивост и пр.

В резултат от потърсеното съдействие и инициирана проверка от страна на КЗП, начислената неустойка на гражданката в размер на 190 лева е сторнирана.