Некоректен работодател изплаща обезщетения

0
1819

Некоректен работодател изплаща обезщетения

.22.10.2013 г.

В сигнал, подаден по електронната поща, гражданката Т. К. описва обстоятелства, засягащи правата й поради полагащи се, но неизплатени обезщетения за съкращаване и платен годишен отпуск за две години от страна на частна фирма след прекратяване на трудовото й правоотношение с фирмата.

Некоректността на работодателя е проявена както в залъгващи обещания, така и в отказ за телефонна комуникация, по скайп и пр. „Мълчаливият отказ“ от диалог включва и последващо неоформяне на трудова книжка, което пък възпрепятства администрирането на НОИ при постъпване на гражданката при друг работодател.

След експедитивната намеса на Обществения посредник чрез потърсено компетентно съдействие от „Инспекцията по труда“ всички обезщетения са изплатени.